MIMIAUKCE.cz
Andrea T. (kartarkaAndrea) ID 250876 100% (33100)
HODNOCENÍ POSLEDNÉ 3 MESIACE | STARŠÍ NEŽ 3 MĚSÍCE | STARŠÍ NEŽ ROK
POSLEDNÝCH 12 MESIACOV POSLEDNÉ 3 MESIACE CELKOM
Kladné 5 1 334
Záporné 0 0 3
100% 100% 99.11%
Naposledy 8.3.2021, 8:02 DNES
Oblasť: Bratislava
VLASTNÉ AUKCIE
Prebiehajúce aukcie 1
Skončené aukcie 3057
Úspešné aukcie 1427
Neúspešné aukcie 1630
Usporiadaných aukcií 3058
ÚČASŤ NA AUKCIÁCH
Celkom vyhratých aukcií 0
Zúčastnených aukcií za posledný mesiac 0
Prihodení za posledný týžděň 0
HODNOTENIE NA MIMIBAZARi
PREDÁVAJÚCI ZASIELA DO ZAHRANIČIA
PODMIENKY PREDAJA
číslo účtu : SK53 8360 5207 0042 0350 0716

Podmienky zhotovenia výkladu:

objednávka
• v objednávke je nevyhnutné uviesť nasledujúce údaje a to pre všetky osoby, pre ktoré je výklad určený:
 meno a priezvisko
 dátum narodenie
 typ výkladu (ak je objednávka cez e-shop alebo aukciu, je typ výkladu už stanovený)
 otázka v prípade jednokartového výkladu
Cena za pridané osoby navyše vo výklade je vždy 1 euro / osoba. (vztahové výklady su automaticky na 2 osoby).

Suma v kolonke poštovné určuje moje náklady spojené s GDPR a teda za nakladanie s osobnými údajmi a ich zabezpečenie a je súčastou ceny.

Vaše osobné údaje a teda meno a dátum narodenia potrebujem k spracovaniu výkladu. Po spracovaní a odoslaní výkladu si výklad ponechávám v archíve po dobu 14 dní pre prípad doplňujících otázok pripadne strateného výkladu.

Ihned po tom je celá historia komunikácie zamzaná a moje disky na pc šifrované ako zabezpčenie.

Ak nebudú v objednávke uvedené všetky potrebné údaje, výklad nemôže byť zhotovený.

• ak je požiadavka na expresné výklad, je nutné priložiť aj doklad o zaplatení a vopred dohodnúť ak je voľný termín pre zhotovenie tohto výkladu.
• Odoslanie platby nezakladá automaticky nárok na zhotovenie výkladu.

Platba
• platba za interpretáciu prebieha vopred a to na bankový účet : SK53 8360 5207 0042 0350 0716 , pokiaľ nie je dohodnuté vopred inak.
• v správe pre prijímateľa je nutné uviesť vaše celé meno, aby mohla byť platba identifikovaná a výklad vykonaný. Ak táto informácia u prevode uvedená nie je, výklad nie je možné vykonať a platba bude vrátená späť na účet platiteľa.
• ak bola odoslaná platba ešte pred zabezpečením voľného termínu, a ak nie je možné výklad v tomto termíne vykonať, platba bude v plnej výške obratom vrátená.
zhotovenie výkladu
• výklad bude zhotovený až po pripísaní platby na účet a od tejto doby začína plynúť lehota na jeho zhotovenie. (Výklad na zaklade Potvrdenie o prevode je možný po predchadzajucej dohody) - urgentné prípady!
• výklady sa znažíme zhotoviť v čo najkratšom možnom termíne.
Počas výkladu sa však môže stať, že karty na prvýkrát neoznámi žiadnu odpoveď (platí najmä pri veľkých výkladoch) a výklad je teda nutné opakovať. Preto maximálna bežná doba do zhotovenia výkladu je obvykle do 72 hodín. V prípade, že výklad nemáte do tajte doby obráťte sa na mna telefonicky na telefónnom čísle + 420 725 43 43 59 a zistíme kde sa stala chyba.
• ak je táto doba dlhšia alebo neposkytujú ak karty odpoveď na položenú otázku platba bude navrátená platcami späť alebo dohodnuté predĺženie termínu zhotovenia výkladu.
• ak máte záujem o expresné výklad je nutné dohodnúť termín vopred pred jeho zaplatením.
• výklad je vytvorený do PDF súboru, ktorý je odoslaný na emailovú adresu poskytnutú pri objednávke.

!!!!!! Doba spracovanie výkladu sa počíta od PRIPISANIA PLATBY!

Moze sa staž, že karty hneď neprehovoria a teda výklad zašlem cca do 72 hodín ( 3 pracovných dní) Može to byť sposobené aj mojím vyťažením.

Výklad spracovávame v pondelok až PIATKU OD 8,00 DO 20,00 !!!!!!!!

• vyhradzujem si právo odmietnutia akéhokoľvek výkladu a to bez udania dôvodu. Ak už bola pripísaná na môj účet platba za výklad, bude obratom odoslaná späť na účet platiteľa.
doplňujúce otázky
• ku každému výkladu je možné zdarma požiadať o vysvetlenie k akejkoľvek časti výkladu pokiaľ nie je pre klienta pochopiteľná.
• je možné položit i doplňující dotazy rozšiřující výklad a to v rozsahu nepřekračujícím počet 3.
• maximální doba pro podání doplňujícího dotazu k výkladu je 6 měsíců.
• maximální doba pro žádost o vysvětlení k provedenému výkladu je 30 dní.
Podmínky pro doplňující dotazy a žádosti o vysvětlení:
 odeslání dotazu k výkladu emailem
 přiložení originálního PDF souboru s výkladem
Pokud nebude přiložen originální výklad nemohu zaručit zodpovězení otázek či vysvětlení k výkladu.

Obecné podmínky

Každý výklad zachycuje aktuální situaci, která existuje v době zhotovení výkladu. Pokud karty promluví a doporučí nějaké řešení, je již na straně klienta, zda-li se jimi bude řídit. Pokud odmítne není možné výsledek výkladu porovnávat s následnou situací.
(např. jestliže karty ve vztahu označí jako problém partnerskou nedůvěru a šťastné fungování vztahu spojí s jejím odstraněním není možné, aby klient napadal výklad jako nepřesný pokud nedojde k odstranění této nedůvěry a tím k následné
Podmínky byly naposledy upraveny: 11.10.2020, 12:22
© 2004-2021 CZECH NEWS CENTER a.s. | Reklama | Podmienky serveru | Kontakt